Forum D-STORM
Spółki osobowe a kapitałowe - Wersja do druku

+- Forum D-STORM (http://www.forum.d-storm.com.pl)
+-- Dział: Inne (/forum-11.html)
+--- Dział: Off-Topic (/forum-12.html)
+--- Wątek: Spółki osobowe a kapitałowe (/thread-81.html)Spółki osobowe a kapitałowe - Spurhyb - 12-21-2018 10:07 AM

Witam,

Jakie są różnice między spółkami osobowymi a kapitałowymi?
http://www.machina.net.pl/


RE: Spółki osobowe a kapitałowe - Buyci - 12-21-2018 10:08 AM

Oto podstawowe różnice:
- spółki kapitałowe mają osobowość prawną, a spółki osobowe to ułomne osoby prawne
- spółki kapitałowe ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania, nie występuje odpowiedzialność wspólników; w spółkach osobowych odpowiedzialna najpierw jest spółka, następnie wspólnicy (odpowiedzialność subsydiarna i solidarna)
- spółka osobowa jest oparta na współpracy kilku znających się osób, w spółkach kapitałowych kapitał zakładowy jest osią nadrzędną i nie jest ważne kto jest wspólnikiem
- w spółkach kapitałowych nie ma ograniczeń co do zbywania praw akcji, spółka nie ma w tym zakresie nic do powiedzenia; w spółkach osobowych nie można zbyć ogółu praw i obowiązków, jeżeli umowa tego nie przewiduje (patrz art. 10 kodeksu handlowego)
- w spółce kapitałowej mamy do czynienia z kapitałem zakładowym, a pozycję danego wspólnika określa udział w kapitale zakładowym, co ma przełożenie na zyski i głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; w spółce jawnej 1 osoba to 1 głos, zyski dzielone są równo bez względu na udziały – może to być zmienione na tych samych zasadach jak w spółce cywilnej, ale tylko w odniesieniu do zysków
- spółki kapitałowe działają przez swoje organy: Zarząd – organ wykonawczy, Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza – organ nadzorczy; spółki osobowe nie mają takich organów, to wspólnicy zarządzają spółką, reprezentują ją.
http://blogcio.org.pl/
http://www.irmos.pl/